Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Letní dětská rekreace v sezóně 2023

Vytvořeno: 11. 9. 2023 Poslední aktualizace: 12. 9. 2023

Ke dni 31. 8. 2023 bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno celkem 2 333 zotavovacích akcí pro děti s celkovým počtem 3 339 běhů. Doposud ohlášených akcí se plánovalo zúčastnit 216 398 dětí.

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno 408 jiných podobných akcí pro děti s celkovým počtem 547 běhů, kterých se zúčastní 12 703 dětí, a to i přesto, že se na tento typ akcí ohlašovací povinnost, uložená pořádající osobě § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nevztahuje. Z tohoto důvodu je uvedený počet akcí i počet účastnících se dětí pouze orientační.

Jako každý rok se v rámci letní dětské rekreace nejvíce dětí rekreovalo v Jihočeském kraji, celkem 36 682 dětí na zotavovacích akcích a 1 718 na jiných podobných akcích.

Další informace o průběhu letošní sezóny letní dětské rekreace najdete níže v závěrečné zprávě.

Přílohy