Legislativa Evropské unie v oblasti prekursorů drog

Vytvořeno: 18. 3. 2008 Poslední aktualizace: 18. 3. 2008

 

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog. Nařízení stanovuje harmonizovaná opatření pro kontrolu a sledování některých látek často používaných při nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek na území EU s cílem zbránit jejich zneužití. Vztahuje se tedy na jejich výrobu a uvádění na trh.
  Česká jazyková mutace je veřejně přístupná v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0273&rid=3

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1258/2013 ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog, je v české jazykové mutaci veřejně přístupné v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0021:0029:CS:PDF

Konsolidované znění nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog je v české jazykové mutaci veřejně přístupné v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0273-20160921&qid=1476277862455&from=CS
 

 

 • Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Toto nařízení stanovuje pravidla pro sledování obchodu mezi EU a třetími zeměmi s některými látkami často používanými při nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek s cílem zamezit jejich zneužívání. Vztahuje se na jejich dovoz, vývoz a zprostředkovatelskou činnost.
  Česká jazyková mutace je veřejně přístupná v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0111&rid=3

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1259/2013 ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi je v české jazykové mutaci veřejně přístupné v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0030:0038:CS:PDF

Konsolidované znění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi je v české jazykové mutaci veřejně přístupné v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách:
 

 

 •  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1443, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekurzorů drog na seznam uvedených látek.                                                                                            Česká jazyková mutace je veřejně přístupná v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1443&qid=1476428311203&from=CS
 

 

 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1011 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005.
Česká jazyková mutace je veřejně přístupná v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách:
 

 


 

 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1013 ze dne 25. června 2015, kterým se stanoví pravidla týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi

Česká jazyková mutace je veřejně přístupná v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_162_R_0005&from=CS.