Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR (2018)

Vytvořeno: 19. 11. 2018 Poslední aktualizace: 21. 7. 2020

Již 6. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice (ČR) se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 15. listopadu 2018. Odborné setkání se jako doposud každoročně konalo u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je pravidelně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na třetí čtvrtek v měsíci listopadu za účelem zviditelnění významnosti problému zasahujícího nejen oblast zdravotnictví, ale i sociální péče. 

K diskusi byli přizváni nejen odborníci na prevenci a léčbu dekubitů (Česká společnost pro léčbu ran, Česká asociace sester, Česká společnost pro léčbu bolesti), ale také zástupci pacientů (Česká asociace paraplegiků), odborníci na hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (Spojená akreditační komise, Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví), odborníci na sběr a statistické zpracování dat (Ústav zdravotnických informací a statistiky) a také zástupci Státního zdravotního ústavu a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě

Přílohy