Kulatý stůl na téma Profesní bakalář a dvoukolejnost vzdělávání ve zdravotnických oborech

Vytvořeno: 27. 9. 2019 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Ve středu dne 11. 9. 2019 uspořádala Unie zaměstnavatelských svazů České republiky za účasti hlavní sestry České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA kulatý stůl na téma Profesní bakalář a dvoukolejnost vzdělávání ve zdravotnických oborech. Cílem setkání byla diskuze odborné veřejnosti, vzdělavatelů, zaměstnavatelů a dalších účastníků k získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry a možnostem spolupráce vyšších odborných škol s vysokými školami.