Konzultační den 24.11.2023 v Praze

Vytvořeno: 25. 10. 2023 Poslední aktualizace: 30. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, ve spolupráci s Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví zve zájemce na Konzultační den, který se bude konat 24. listopadu 2023 od 10 hodin v budově Ministerstva zdravotnictví v Praze.

Náplní konzultačního dne budou informace a novinky z oblasti rezidenčních míst a z oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Probíraným tématem budou i kontroly akreditovaných zařízení a kontroly čerpání dotace ze státního rozpočtu v rámci rezidenčních míst. Náplň bude obdobná k proběhlému Konzultačnímu dni v Brně.

Upozorňujeme, že seminář se nebude zabývat tématy uznávání kvalifikací ze zahraničí a přiznání specializované způsobilosti. Seminář je vhodný zejména pro poskytovatele zdravotních služeb a vzdělavatele v nelékařských zdravotnických oborech.

V případě zájmu o účast prosím vyplňte formulář zde: Přihláška na Konzultační den 24.11.2023 v Praze

 

Přihlášení je možné do 15.11.2023 

Z kapacitních důvodů (25 osob) prosíme o maximálně jednoho zástupce za organizaci. Další přihlášené osoby budou zapsány na seznam náhradníků. 

Ve formuláři zároveň můžete uvést konkrétní téma, které by vás v dané oblasti zajímalo, nebo které by mělo být zmíněno obsáhleji. Lze také zvolit možnost individuální konzultace, pokud máte rádi probrali konkrétní dotaz se zástupcem odboru ONP nebo oddělení rezidenčních míst IPVZ. 

Do 16.11.2023 bude zájemcům na uvedený email potvrzena účast a rozeslán podrobný program konzultačního dne.

 

Kdy

24.11.2023 (pátek)
10:00 – 14:00

Přihlášení do 15.11.2023.

Kde

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/2
128 01 Praha

 

Dotazy

S případnými dotazy se prosím obraceje na sekretariát odboru ONP na telefonním čísle: +420 224 97 2417