Kontakty na oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání

Vytvořeno: 2. 1. 2023 Poslední aktualizace: 31. 10. 2023

 

Jméno a e-mail

Místnost

Patro

Telefon

Ing. Olga Laaksonen
vedoucí oddělení

462

4. patro

224 97 2755

Ing. Jana Hejnová
institucionální podpora

137a

1. suterén

224 97 2640

Ing. Jana Klečková
účelová podpora

137a

1. suterén

224 97 2126

Mgr. et Mgr. Martina Rzehulková
schvalování metodik jako výsledků výzkumu, vývoje a inovací
137a 1. suterén 224 97 2653

Ing. Miroslav Jindřich, CSc.
neinvestiční účelové dotace na zdravotnické vzdělávací programy,
dotace na rezidenční místa

442a

4. patro

224 97 2331

Ing. Jarmila Šmejkalová
neinvestiční účelové dotace na zdravotnické vzdělávací programy,
dotace na rezidenční místa

442a

4. patro

224 97 2325

Pavla Trávníčková, DiS.
sekretariát oddělení

462

4. patro

224 97 2137