Kontakty na důležité instituce

Vytvořeno: 31. 10. 2012 Poslední aktualizace: 31. 10. 2012
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
http://mzd.gov.cz
224 971 111
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
http://www.mvcr.cz
974 811 111
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
http://www.mzv.cz
224 181 111
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
http://www.mpsv.cz
221 921 111
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Svaz zdravotních pojišťoven ČR
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
http://www.szpcr.cz
234 462 108
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
http://www.vzp.cz
844 117 777
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
http://www.vozp.cz
222 929 199
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava
http://www.cpzp.cz
810 800 000
Název instituce:

Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a  stavebnictví
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
http://www.ozp.cz
261 105 555
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav
http://www.zpskoda.cz
326 579 111
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
http://www.zpmvcr.cz
844 211 211
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Michálkovická 108, Slezská Ostrava
http://www.rbp-zp.cz
800 213 213
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Česká lékařská komora
Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5
http://www.lkcr.cz
257 211 329
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Veřejný ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
http://www.ochrance.cz
542 542 888
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Česká stomatologická komora
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
http://www.dent.cz
234 709 611
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Centrum mezistátních úhrad
Nám. W. Churchila 1800/2, 113 59  Praha 3
http://www.cmu.cz
236 033 411
Název instituce:
Adresa instituce:
Kontakt:
tel.:
Česká lékárnická komora
Rozárčina 1422/9, P.O.BOX 64, 140 02 Praha 4
http://www.lekarnici.cz
241 090 672