Kontakty na oddělení lékařských povolání

Vytvořeno: 3. 1. 2023 Poslední aktualizace: 29. 5. 2024

Úřední hodiny pro telefonickou komunikaci s veřejností

Pondělí 9:00 – 15:00

Středa 9:00 – 15:00

Další pracovní dny zaměstnanci vyřizují došlé žádosti do správního řízení. V případě, že u Vaší žádosti bude třeba doložit některý z požadovaných dokladů, budete zaměstnanci ministerstva kontaktováni.

NEVOLEJTE PROSÍM

Děkujeme.

Emailový kontakt na oddělení lékařských povolání:                         oddeleniolp@mzcr.cz

Emailový kontakt na sekretariát oddělení lékařských povolání:     olp@mzcr.cz

 

Jméno / e-mail

Telefon

Mgr. Poláková Barbora
vedoucí oddělení  lékařských povolání 

224 972 740

 

Šroubová Iveta
asistentka oddělení lékařských povolání , sekretariát

224 972 602

 

Ing. Humpová Kateřina

akreditace na vzdělávání v základním kmenu a v nástavbovém oboru

 224 972 965

Mgr. Kroufková Karolína, Ph.D.

akreditace na vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku a v nástavbovém oboru 

 224 972 866

Ing. Bittner Mojmír

akreditace na vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku a v nástavbovém oboru

 224 972 504

Ing. Štěchová Petra

započítání praxe na neakreditovaném pracovišti 

 224 972 136

Ing. Kobilková Anna

akreditace na vzdělávání v základním kmeni a ve vlastním specializovaném výcviku praktických lékařů, akreditace k zajištění praktické části aprobační zkoušky lékařů a zubních lékařů

 224 972 318

Mgr. Lucie Scheier

akreditace na vzdělávání v základním kmeni a ve vlastním specializovaném výcviku praktických lékařů 

( PROSÍME NEVOLAT, REFERENTKA JE V DLOUHODOBÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI)                                                                                                                                                                                                    

 224 972 174

 

Mgr. Hejlová Renáta
uznávání odborné a specializované způsobilosti získané v jiném členském státě EU §28, hostující osoby § 27, osvědčení pro práci v zahraničí § 42, evropská směrnice 2005/36/ES

ověřování znalosti českého jazyka § 35

224 972 915

Ing. Havlovicová Diana

započítání praxe ze zahraniční a z PhD studia § 5, odborná způsobilost zubní lékaři § 7, specializovaná způsobilost §§ 11, 44, 44a, Čl. II. z.č. 346/2011 Sb., 

224 972 500

Mgr. Merková Zdeňka

aprobační zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů § 34

224 972 160

Mgr. Nieslaniková Markéta

aprobační zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů § 34

224 972 420

Ing. Pokorná Jana

povolení k výkonu zdravotnického povolání na území ČR na dobu určitou § 36

224 972 968