Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Kontakt na Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

Vytvořeno: 30. 11. 2015 Poslední aktualizace: 6. 2. 2024

Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Tvardkova 1191
562 06 Ústí nad Orlicí
www.hluk.nrl.cz 
Vedoucí: Ing. Dana Potužníková, Ph.D., dana.potuznikova@zuova.cz

V případě nefunkčnosti map:
Ing. Pavel Junek, NRL pro komunální hluk, pavel.junek@zuova.cz
Mgr. Ondřej Fries, MZ, ondrej.fries@mzcr.cz