Konkretizace přidělených částek v jednotlivých položkách u projektů navržených k podpoře z dotačního programu MZ Národní program zdraví–projekty podpory zdraví pro rok 2017 a Seznam projektů podpory zdraví dodatečně neschválených k poskytnutí státní dotace

Vytvořeno: 7. 4. 2017 Poslední aktualizace: 7. 4. 2017

Přílohy