Kongres České společnosti pro léčbu rány

Vytvořeno: 9. 5. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Hlavní sestra Alice Strnadová se 5. května zúčastnila XX. celostátního kongresu s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Dvoudenní kongres uspořádala Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Pardubickou nemocnicí.

Hlavní sestra byla členkou čestného předsednictva a rovněž aktivně vystoupila s příspěvkem Přehled národních strategií v prevenci dekubitů – ohlédnutí 10 let zpět. Kongres byl již tradičně plný nejnovějších poznatků v problematice hojení ran a podpořil mezioborovou spolupráci mezi lékařskými a nelékařskými zdravotnickými obory.