Konference náměstkyň pro ošetřovatelskou péči a hlavních sester

Vytvořeno: 13. 6. 2019 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Ve dnech 5. – 7. června za účasti hlavní sestry ČR paní Mgr. Alice Strnadové, MBA, ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň a Nemocnicí Tábor, a.s. se v Českých Budějovicích konala konference náměstkyň pro ošetřovatelskou péči a hlavních sester, letos na téma poskytování zdravotní péče v roce 2019.

V úvodu hlavní sestra ČR ve své přednášce seznámila účastnice s aktuálními úkoly a výstupy ministerstva v oblasti ošetřovatelství. Během celé konference zazněla celá řada přednášek, které se týkaly zejména koncepčně administrativních témat.