Koncepce domácí péče

Vytvořeno: 15. 10. 2020 Poslední aktualizace: 21. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v příloze tohoto příspěvku Koncepci domácí péče.

Vznik Koncepce domácí péče reaguje na potřebu vzniku koncepčního přístupu k domácí péči jako součásti poskytování zdravotní péče poskytovanou pacientům multidisciplinárním týmem v jeho vlastním sociálním prostředí, která je založena na úzké spolupráci praktického lékaře a poskytovatelů domácí péče.

Na Koncepci domácí péče navazuje implementační dokument Akční plán 2021-2024, který stanovuje postup a časový harmonogram plnění jednotlivých opatření k dosažení cílů Koncepce domácí péče.

Koncepci domácí péče, včetně prvního Akčního plánu 2021-2024, naleznete v Databázi strategií.

Přílohy