Koncepce aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2010 – 2015

Vytvořeno: 3. 8. 2009 Poslední aktualizace: 3. 8. 2009

Koncepce aplikovaného  zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2010 – 2015

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 1.6.2009 schválila Vláda ČR „Koncepci aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje do roku 2015“ (dále jen „Koncepce“), což je základní koncepční materiál vymezující způsob poskytování finanční podpory z veřejných zdrojů v této oblasti výzkumu a vývoje. Koncepce je nástroj, kterým ministerstvo vytváří a definuje základní podmínky pro poskytování účelové a institucionální podpory jednotlivým subjektům mezi něž patří výzkumné ústavy, lékařské fakulty univerzit, fakultní a ostatní nemocnice a další zdravotnická zařízení, státní i soukromá, krajské hygienické stanice apod. Ministerstvo zdravotnictví je jediným poskytovatelem těchto veřejných podpor pro zdravotnický aplikovaný výzkum v celé České republice. 

Schválená Koncepce definuje základní směry dalšího zdravotnického výzkumu a vývoje až do roku 2015 formulováním priorit v jednotlivých oblastech jeho výzkumu – 13 tématických podprogramech, do kterých je celý zdravotnický aplikovaný výzkum a vývoj rozdělen. Rovněž předkládá konkrétní kroky, kterými budou realizovány schválené cíle Reformy výzkumu a vývoje (dále jen Reformy) a kterými ministerstvo usiluje o zjednodušení a větší transparentnost při poskytování podpory. Zohledňuje také platné evropské normy Evropského společenství, které vymezují způsob poskytování veřejné podpory, její míru a podmínky pro její udělení.

Schválenou Koncepci přikládáme níže formou přílohy.

V návaznosti na schválení Koncepce vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s předními odborníky zdravotnického výzkumu a vývoje Resortní programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (kód NT), který předložila vládě ke schválení. V průběhu tohoto programu by měly být vyhlášeny celkem 4 veřejné soutěže pro podávání návrhů grantových projektů.

Po schválení vládou bude program rovněž zpřístupněn na internetových stránkách ministerstva.

Přílohy

Typ souboru: pdf
Koncepce_PDF.pdf (270,90 KB)