Komentář ministra Vlastimila Válka: Postupujeme v souladu s daty i s odborníky

Vytvořeno: 10. 2. 2022 Poslední aktualizace: 14. 2. 2022

Datum vydání: 10. 2. 2022
Zdroj: Právo
Autor: Vlastimil Válek


Už téměř dva roky je koronavirová pandemie zásadním tématem nejen pro českou veřejnost, ale také pro Ministerstvo zdravotnictví a Parlament ČR. Do 17. prosince jsem pandemii řešil z čela opozičního AntiCovid týmu a po jmenování nové vlády jsem přijal vládní odpovědnost a činím tak od té doby z pozice ministra zdravotnictví. Nechci a nebudu hodnotit práci a přístup předchozí vlády, protože nejsem z těch, co by měl potřebu házet vinu na ostatní, a řeším, co s tím naopak můžu dělat já. Co jsme tedy zatím udělali? Hned po mém nástupu jsme spolu s premiérem nejen nastavili systém, který zpřehlednil komunikaci a zjednodušil systém rozhodování, ale také na ministerské úrovni dotáhl proces, který jsem začal již v AntiCovid týmu: zřízení Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP), jehož odbornost garantuje především Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně.

Systém je jednoduchý – nová opatření vydáváme na základě závěrů NIZP, který je pak následně předložen Centrálnímu řídícímu týmu (CŘT), který je poradním orgánem Ústředního krizového štábu. Centrální řídící tým tato doporučení analyzuje z hlediska dopadů, přínosů, realizovatelnosti i vymahatelnosti. Následně to konzultujeme s hejtmany, samotným krizovým štábem i dotčenými ministry. Opatření pak schvaluje vláda, po níž je na tiskové konferenci veřejnosti představujeme.
Vše je jasné, srozumitelné a veřejnost i média se můžou spolehnout, že informace dostanou na tiskové konferenci vlády, nikoli z tweetů vzájemně se překřikujících ministrů. Tím nechci vytvářet dojem, že všichni zúčastnění mají na vše stejný názor. Snažíme se ale o vedení polemik s respektem k oponentům a usilujeme o konsensus. Rozhodují celé týmy a jejich většinový názor, nikoli jednotlivci.

Celý systém doporučení NIZP, jejich posuzování CŘT a následného schvalování vládou je nastavený tak, aby byl vždy krok před koronavirem. Reaguje totiž na kvalitní, datově podložené prognózy expertů z ÚZIS i analytické skupiny NIZP pod vedení doktorky Lenky Přibylové z Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. I díky tomu jsme včas připravili mj. testování ve školách a firmách, které zpomalilo nástup vlny omikronu, a umožnili během ledna podat více než milion a půl dávek očkování, z nichž přes 1,3 milionu bylo posilovacích dávek, které zásadně navýšily ochranu před těžkým průběhem covidu-19.
Navzdory tomu, co tvrdí někteří dezinformátoři, je to totiž právě očkování, co nejlépe chrání před touto zákeřnou nemocí a zejména před jejím těžkým průběhem. To koneckonců můžeme vidět v našich nemocnicích a jejich jednotkách intenzivní péče. Jednak nejsou zahlcené, a hlavně většina pacientů, kteří tam leží s těžkým průběhem covid u-19, jsou neočkovaní pacienti, případně pacienti bez posilovací dávky. To vše jasně dokazuje graf z dat centrálního systému ISIN a jasně to říká jedno: očkujte se, má to smysl!

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na zatím úspěšném zvládnutí omikronové vlny podíleli. Kolegům z NIZP v čele s profesorem Chlíbkem, příslušníkům Armády ČR v čele s generálem Vlčkem a plukovníkem Šnajdárkem, IT expertům a analytikům ÚZIS pod vedením profesora Duška a samozřejmě všem našim zdravotníkům, kteří už dva roky v první linii neúnavně bojují o životy každého pacienta. Bez nich by ztráty, které naše společnost dosud utrpěla, byly nesrovnatelně vyšší.