Detašované pracoviště Národní lékařské knihovny

Vytvořeno: 19. 9. 2022 Poslední aktualizace: 19. 9. 2022

Oddělení vědeckých informací při MZ ČR (OVI) je detašované pracoviště Národní lékařské knihovny, zaměřené zejména na poskytování knihovnických a informačních služeb pro pracovníky MZ ČR. Zároveň se jedná o veřejnou knihovnu, která kromě poskytování výpůjček ze svého fondu zpřístupňuje uživatelům z řad veřejnosti informace z MZ ČR. Ve fondu OVI jsou k dispozici publikace, které mohou být přínosné pro práci pracovníků MZ (zejména z oblasti práva, ekonomiky, organizace zdravotnictví apod.) i ty, které zprostředkovávají informace z oblasti zdravotnictví pro širší veřejnost.

Přílohy