Kategorizace žádostí

Vytvořeno: 23. 12. 2016 Poslední aktualizace: 23. 12. 2016

Dne 9. 12. 2016 proběhlo jednání Komise pro přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Péče o děti a dorost a Prevence kriminality na rok 2017.

Projekty byly zařazeny do jedné ze tří kategorií (viz tabulky v příloze):

Kategorie A – projekt je kvalitní a vhodný k podpoře
Kategorie B – projekt je dobrý a vhodný k podpoře, ale organizace bude vyzvána k doplnění/upřesnění obsahu
Kategorie C – projekt není vhodný k podpoře

Komise se nevyjadřovala k výši požadované dotace. Tato bude předmětem dalšího jednání poté, kdy bude známa výše rozpočtu finančních prostředků příslušného dotačního programu.

Přílohy