Kategorizace žádostí – výsledky

Vytvořeno: 20. 12. 2017 Poslední aktualizace: 20. 12. 2017

Dne 23. listopadu 2017 proběhlo jednání Komise pro přidělování neinvestičních finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na řešení protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví (dotační Komise), a to za účelem doporučení projektů obsažených v žádostech k přidělení dotace pro rok 2018.

Projekty se zařadily do tří kategorií (viz excel tabulky):

Kategorie A – projekt je kvalitní a vhodný k podpoře

Kategorie B – projekt je dobrý a vhodný k podpoře, ale organizace bude vyzvána k doplnění/upřesnění obsahu

Kategorie C – projekt není vhodný k podpoře

Během ledna a února 2018 budou žadatelé o dotaci, kteří byli zařazeni do kategorie B vyzváni k doplnění projektů s termínem do 10 dnů po obdržení výzvy.

Komise se nevyjadřovala k výši doporučené dotace. Tato bude předmětem dalšího jednání poté, kdy bude známa výše rozpočtu finančních prostředků příslušného dotačního programu.

Na dotaci není právní nárok.

Přílohy