Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Kategorizace žádostí – výsledky

Vytvořeno: 21. 12. 2016 Poslední aktualizace: 21. 12. 2016

Dne 14. prosince 2016 proběhlo jednání Komise pro přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu MZ – Rozvojové projekty zdravotní péče, a to za účelem doporučení projektů obsažených v žádostech k přidělení dotace pro rok 2017.

Projekty se zařadily do tří kategorií (viz excel tabulku):
Kategorie A – projekt je kvalitní a vhodný k podpoře
Kategorie B – projekt je dobrý a vhodný k podpoře, ale organizace bude vyzvána k doplnění/upřesnění obsahu
Kategorie C – projekt není vhodný k podpoře

 
Během ledna a února 2017 budou žadatelé o dotaci, kteří byli zařazeni do kategorie B vyzváni k doplnění projektu s termínem do 10 dnů po obdržení výzvy.

Komise se nevyjadřovala k výši doporučené dotace. Tato bude předmětem dalšího jednání poté, kdy bude známa výše rozpočtu finančních prostředků příslušného dotačního programu.

Přílohy