Rada pro duchovní péči ve zdravotnictví a nemocniční kaplani nabízí pomoc všem, kteří žijí v nejistotě a obavách spojených s pandemií koronaviru SARS-CoV-2

Vytvořeno: 10. 11. 2020 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

V jakých situacích je možno obrátit se na nemocničního kaplana?

Nemůžete za vašimi blízkými domů, do nemocnice nebo k poskytovateli sociálních služeb, potřebujete podporu, pomoc a útěchu.

Hospitalizace v nemocnici nebo pobyt v zařízeních sociální péče zásadním způsobem mění životy našich blízkých, ocitají se mimo své domácí prostředí, mají obavy o své zdraví, nemohou vykonávat činnosti, na které byli zvyklí a my nemůžeme být se svými blízkými. Situace vyvolaná pandemií způsobenou onemocněním SARS-CoV-2 tuto zkušenost nově přenáší i do prostředí mimo zdi nemocnic. Zůstáváme sice ve svých domovech, ale ty se mnohým změnily v kanceláře, školní učebny nebo zdravotnická zařízení (pokud se ocitneme v karanténě anebo pečujeme o někoho z členů rodiny, u kterých probíhá toto onemocnění s lehčím průběhem). Tato situace proměňuje nejen naše chování, ale má dopad i na naše prožívání a přináší nové podněty pro přemýšlení o našem životě.

Vše je citelně znásobeno, jestliže nás epidemiologická opatření oddělí od rodiny, příbuzných a přátel, zejména pokud se tak děje v posledních týdnech či dnech jejich života a my je nemůžeme doprovázet nebo naopak nemůžeme být my doprovázeni svými nejbližšími.

Přes veškerou snahu zdravotnických pracovníků není možné dosáhnout plného nasycení emočních potřeb a sociálních vazeb všech pacientů, protože energie a času nikdy není neomezené množství. Přitom psychická a spirituální podpora může přispět k mobilizaci sil pro uzdravení, ale také k vyrovnání se s umíráním a samotnou smrtí.

Významnou pomocí se tak stává multidisciplinární tým, v němž jsou zastoupeni i psychologové nebo nemocniční kaplani. Zvláště nyní, kdy sami nemáme přístup do zdravotnických a sociálních zařízení, je můžeme požádat o návštěvu nemocného. Pochopitelně mohou být oporou také pro personál nemocnic nebo příbuzné hospitalizovaných pacientů, a to i v případech, že dojde k úmrtí a je potřeba uspořádat poslední rozloučení nebo provést procesem truchlení.

 

Užitečné odkazy

Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR

Asociace nemocničních kaplanů

Duchovní služba pro nemocné

Tabulka s kontakty na nemocniční kaplany