2646 – Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení správních agend odboru právního

Vytvořeno: 13. 11. 2023 Poslední aktualizace: 13. 11. 2023
 • Doba úvazku: Doba neurčitá

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba, možnost home office;
 • široká nabídka benefitů (cafeterie);
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost vypůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta).

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru NEBO je státním občanem České republiky (§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona) – mění se
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. středoškolské/vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy