Jak najít lékaře

Vytvořeno: 19. 7. 2020 Poslední aktualizace: 13. 11. 2020

Kdo je zodpovědný za zajištění zdravotní péče?

Vaše zdravotní pojišťovna, u které jste zaregistrováni.

 

Za co tedy zdravotní pojišťovna zodpovídá?

Za tzv. místní a časovou dostupnost zdravotní péče. Laicky řečeno: aby byl lékař/zdravotnické zařízení v dostatečné blízkosti místa Vašeho bydliště.

 

Jakou legislativou se pojišťovna řídí?

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o časové a místní dostupnosti zdravotních služeb. Lhůty, které jsou zde uvedené, jsou pro pojišťovny závazné.

 

Jak najít lékaře?

  • Zjistím, u jaké zdravotní pojišťovny jsem registrován.
  • Zkontaktuji svoji zdravotní pojišťovnu telefonicky nebo navštívím její webové stránky.

 

Co mám po pojišťovně chtít a co může chtít pojišťovna po mě?

  • Telefonicky: 

Sdělím operátorovi na telefonu, že nemohu najít lékaře (praktického, zubaře apod.) v místě, kde bydlím.

Mám připravené svoje identifikační údaje, kterými se dané osobě prokáži (např. rodné číslo, místo narození apod.).

  • Na webových stránkách:

Najdu emailový kontakt a napíšu svůj požadavek (sekce Kontakty).

Najdu konkrétního lékaře ve vybrané lokalitě prostřednictvím registru poskytovatelů zdravotní péče u některých        pojišťoven.

 

Pojišťovna mi informaci neposkytla, co teď?

  • Zkusím navštívit Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb a na jejich webové stránce vyplním, jakého lékaře hledám (např. praktický lékař, zubař apod.) společně se svým místem bydliště.