Interní evaluace

Vytvořeno: 7. 7. 2021 Poslední aktualizace: 7. 7. 2021

Dopadová evaluace projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I. vznikla ve spolupráci interních evaluátorů a ÚZIS. Obsahuje analýzu kvantitativních dat, která byla sbírána po celou dobu trvání projektu. Najdete zde především charakteristiky příjemců péče prvních pěti Center duševního zdraví a dále výsledky testování hypotéz o efektu těchto služeb. Zpráva z evaluace přináší zjištění, která podporují další zavádění CDZ v České republice.

 

Přílohy