Iniciativa v oblasti vzácných onemocnění v rámci E-Rare 3 JTC 2018 – oznámení o vyhlášení výzvy

Vytvořeno: 16. 1. 2018 Poslední aktualizace: 16. 1. 2018

Dovolujeme si Vás informovat, že Česká republika prostřednictvím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v roce 2017 vstoupila do iniciativy  ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases. V této souvislosti byla dne 7. prosince 2017 otevřená desátá výzva „Joint Call for European Research Projects On Rare Diseases“.

Veškeré relevantní informace k této výzvě, národních podmínek, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete na webových stránkách MŠMT

Termín k předkládání předběžných návrhů je 6. února 2018.

Dále bychom Vás rádi informovali, že je otevřený systém PT-DLR pro žadatele E-Rare JTC 2018:

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/erare18

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím neváhejte se obrátit na paní Renatu Hrubou, oddělení pro Evropský výzkumný prostor.

kontaktní údaje:

 

Renata Hrubá

oddělení pro Evropský výzkumný prostor

odbor výzkumu a vývoje

logo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 504

e-mail: renata.hruba@msmt.cz

www.msmt.cz