Informační video o Evropských referenčních sítích

Vytvořeno: 5. 9. 2018 Poslední aktualizace: 5. 9. 2018

Evropská komise zveřejnila krátké informační video představující poslání Evropských referenčních sítí. Video je dostupné ve všech jazycích EU včetně češtiny. Naleznete ho zde.

Evropské referenční sítě představují virtuální propojení poskytovatelů zdravotní péče napříč Evropou. Cílem sítí je přispět ke zlepšení péče v oblasti vzácných a komplexních onemocnění, které vyžadují vysoce specializovanou léčbu. Stávajících 24 Evropských referenčních sítí sdružuje na 900 lékařských a zdravotnických týmů z 26 evropských zemí.

Více informací o Evropských referenčních sítích naleznete zde.