Informační seminář k připravovanému programu Zdraví v rámci nadcházejícího programového období EHP fondů 2014-2021

Vytvořeno: 10. 8. 2018 Poslední aktualizace: 10. 8. 2018

V rámci světového kongresu Asociace pro dětskou a dorostovou psychiatrii (IACAPAP) uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR dne 25. července 2018 informační seminář k nadcházejícímu období fondů Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP fondy“) 2014-2021. Seminář byl zaměřen na připravovaný program Zdraví, který bude v tomto programovém období zacílen na tři hlavní tematické oblasti: Prevence duševních poruch u dětské populace, Prevence přenosných a nepřenosných nemocí a antimikrobiální resistence a Posílení role pacientů a pacientských organizací.

 

 

Seminář byl zahájen ředitelkou Odboru evropských fondů a investičního rozvoje Ministerstva zdravotnictví Mgr. Kateřinou Grygarovou, která zdůraznila význam EHP a Norských fondů pro podporu projektů v oblasti zdravotnictví a připomněla, že současné období je již třetím obdobím, kdy donorské země pomáhají svými prostředky k rozvoji veřejných služeb v České republice. Celkový objem prostředků, které ČR v tomto období obdrží na program Zdraví, činí asi 336 milionů Kč, z nichž téměř 150 milionů Kč bude směřovat do oblasti Prevence duševních poruch u dětské populace. Mgr. Lucia Hrivňáková (Ministerstvo zdravotnictví) tuto tematickou oblast blíže představila a uvedla, že by jejím rámci měly být podpořeny zejména aktivity věnované zvyšování povědomí a vzdělávání v oblasti duševního zdraví dětské populace a rozvoj programů zaměřených na děti trpící duševními poruchami.

 

           
     

 

Solfrid Johansen z Norského institutu veřejného zdraví (NIPH) shrnula cíle a nástroje EHP fondů z hlediska posilování bilaterální spolupráce s institucemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Konkrétní možnosti navázání bilaterální spolupráce pak ve své prezentaci nastínila Ing. Lenka Šlitrová z Ministerstva financí. Informovala účastníky o připravovaném kontaktním semináři, který by se měl uskutečnit v prosinci 2018, a který poskytne potenciálním žadatelům o grant příležitost navázat kontakt a partnerství s institucemi z donorských států. V závěru seminiáře Mudr. Michal Goetz, Ph.D. představil připravovaný projekt Kliniky dětské psychiatrie FN Motol a 2. LF Univerzity Karlovy v Praze zaměřený na implementaci vzdělávacího a tréninkového programu „Incredible Years“ v České republice.

Více informací naleznete v přiložených prezentacích. V případě, že byste měli zájem dostávat aktuální informace o programu nebo se zúčastnit plánovaného kontaktního semináře, vyplňte prosím dotazník, který naleznete v příloze tohoto článku, a jeho elektronickou verzi zašlete na adresu Lucia.Hrivnakova@mzcr.cz.

Přílohy