Informační den na Ministerstvu zdravotnictví k 3. akčnímu programu EU v oblasti zdraví 2014 -2020

Vytvořeno: 26. 5. 2014 Poslední aktualizace: 26. 5. 2014

Dne 17. 6. 2014 se na Ministerstvu zdravotnictví uskuteční informační den k 3. víceletému programu činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020. Informační den bude zaměřen na představení 3. akčního programu v oblasti zdraví 2014-2020 a také na předání zkušeností českých organizací a institucí, které se podílely na realizaci projektů v rámci předchozího 2. akčního programu 2008-2013.

Představení 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 obstarají zástupci Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví a potraviny (Chafea), která je pověřena realizací programu. Ve svých prezentacích se zaměří na podmínky účasti v programu, finanční mechanismy, alokace pro jednotlivé podporované oblasti a postupy při podávání žádostí o grant. Na informačním dni dále vystoupí zástupci českých organizací a institucí, kteří přiblíží svoje zkušenosti s realizací projektů v předchozím zdravotním programu EU a tyto svoje realizované projekty taktéž v krátkosti představí.

Program informačního dne naleznete v příloze.

V případě zájmu o účast na semináři se registrujte na emailové adrese petr.cermak@mzcr.cz. Za organizaci se smí zúčastnit nejvýše 2 zástupci. Konečným termínem pro zaslání přihlášek je pátek 13. června.

Přílohy

Typ souboru: docx
Program_CZ.docx (390,69 KB)