Informace ve snadném čtení – organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Vytvořeno: 14. 2. 2023 Poslední aktualizace: 22. 3. 2023

Fakultní a velké nemocnice

Specializovaná centra

Psychiatrické nemocnice

Rehabilitační ústavy a léčebny

Doškolovací ústav

Krajské hygienické stanice

Ochrana veřejného zdraví

Další organizace