Informace v souvislosti s vydáním novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. (vyhláška č. 8/2014 Sb.)

Vytvořeno: 9. 11. 2020 Poslední aktualizace: 13. 11. 2020

K zajištění jednotného postupu v souvislosti s vydáním novely vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 8/2014 Sb., vydává Ministerstvo zdravotnictví toto sdělení:

Vyhláška č. 8/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 286/2013 Sb., s účinností od 1. února 2014, přináší tyto změny:

 

1. Změny v Příloze č. 1 části I. – základní obory lékaři:
  • Přeřazení certifikovaných kurzů mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů:

– pracovní lékařství

– dětská neurologie

 

  • Změny názvů oborů a označení odbornosti:

– otorinolaryngologie na otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 

  • Přidání základního kmene:

– nový základní kmen lékařů, a to kmen neurochirurgický (je součástí základního oboru neurochirurgie)

 

2. Změny v Příloze č. 2 části I. – Certifikované kurzy lékaři:
  • Vznik nového certifikovaného kurzu:
  •  dětská gynekologie

Přílohy