Informace týkající se novely zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Vytvořeno: 11. 11. 2013 Poslední aktualizace: 11. 11. 2013

Novela zákona  je v současné době ve fázi  projednání návrhu v Legislativní radě vlády ČR (dále jen „LRV“). Níže je uveden text návrhu hlukových paragrafů novely ve znění, jak byly předloženy LRV k projednání. MZ upozorňuje na skutečnost, že se jedná o aktuální znění, které bude ještě dále upravováno podle připomínek jednotlivých komisí LRV.

Přílohy