Informace pro žadatele o rezidenční místo na základní kmen 2012

Vytvořeno: 26. 4. 2012 Poslední aktualizace: 26. 4. 2012

Ministerstvo zdravotnictví informuje žadatele o rezidenční místo, kteří budou žádat o dotaci na základní kmen (Projekt č. 1), že v tomto případě musí být předložena pracovní smlouva s účastníkem specializačního vzdělávání v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby a minimálně na dobu celé délky specializačního vzdělávání stanovené vzdělávacím programem v příslušném oboru. Viz § 21 a) odst. (7) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů.