Informace pro žadatele o dotaci – žádosti vyloučené pro nesplnění formálních náležitostí

Vytvořeno: 28. 3. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2022 dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí.

V souladu s ustanovením § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních může žadatel podat ve lhůtě 5 dnů od jejich uveřejnění námitky. O námitkách ministerstvo rozhodne do 30 dnů od jejich doručení.

Námitky se posílají datovou schránkou na ministerstvo.

ID datové schránky MZ: pv8aaxd

Žádosti, které splnily formální náležitosti (nebyly vyřazeny), budou postoupeny k odbornému hodnocení akreditační komise.

Přílohy