Informace pro výrobce léčiv ohledně zařazení odběrného místa plynu do skupiny F

Vytvořeno: 8. 8. 2022 Poslední aktualizace: 8. 8. 2022

Dne 1. 8. 2022 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, která v § 2 odst. 1 písm. h) nově do skupiny F řadí v rozsahu spotřeby plynu na výrobu technologického tepla při výrobě léčiv a léčivých látek také odběrná místa držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků a výrobců léčivých látek podle zákona o léčivech, pokud Ministerstvo zdravotnictví o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy.

Přílohy