Informace pro vyplňování žádosti v rámci 7. výzvy NPO

Vytvořeno: 9. 10. 2023 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje vydává informaci pro vyplňování žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy Národního plánu obnovy „7. výzva 6.1.2 Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče 1. typu“, č. v ISKP 2014+ 31_23_064.

V rámci žádostí o dotaci podávané příspěvkovými organizacemi MZ ČR je třeba zadat typ financování ex-ante, pokud chce žadatel využít zálohové financování. U ostatních typů příjemců je nutné vždy zadat financování typu ex-post.