INFORMACE PRO VEŘEJNOST v souvislosti s možností bezplatného ověření bezpečnosti lihovin

Vytvořeno: 13. 12. 2012 Poslední aktualizace: 13. 12. 2012

S ohledem na trvající ohrožení zdraví fyzických osob nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými lihoviny mohou občané v rámci podnětů na takové lihoviny přinést na krajské hygienické stanice k bezplatné analýze lihoviny:

         s obsahem ethanolu od 20% obj. včetně a výše,
         které byly vyrobeny v období od 1. 1. – 27. 11. 2012,
         neoznačené,
         které nebyly zakoupeny v běžné obchodní síti,
        u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o padělky lihovin, jejichž seznam je uvedený na webové stránce MZ  Etikety lahví, ve kterých byl nalezen závadný alkohol – možné padělky .
 
K bezplatné laboratorní analýze nebudou přijímány lihoviny s objemem ethanolu pod 20% obj., lihoviny, u nichž je prokazatelné, že byly vyrobeny do 31. 12. 2011 a jsou řádně označeny v souladu s požadavky právních předpisů, lihoviny zahraniční provenience, a lihoviny vyrobené po 27. 11. 2012.
 
Pro účely odběru vzorku lihoviny k analýze je nutné přinést lihovinu v původním spotřebitelském balení, ze kterého bude odebrán pracovníkem krajské hygienické stanice vzorek. O provedeném odběru bude sepsán protokol, jehož součástí budou identifikační údaje občana, a souhlas s nakládáním s osobními údaji pro případ zjištění nebezpečné lihoviny.  O výsledku analýzy bude občan krajskou hygienickou stanicí informován neprodleně po obdržení výsledků laboratorní zkoušky.