Informace pro příjemce dotace – prodloužení termínu pro zaslání Výroční zprávy o činnosti společně s účetní závěrkou

Vytvořeno: 6. 5. 2020 Poslední aktualizace: 6. 5. 2020

S ohledem na současnou situaci a z ní vyplývající možnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 v pozdějším termínu, prodlužujeme termín pro zaslání Výroční zprávy o činnosti společně s účetní závěrkou nejpozději do 3. 8. 2020.