Informace pro příjemce dotace – prodloužení termínu pro zaslání výroční zprávy a zprávy auditora

Vytvořeno: 6. 5. 2020 Poslední aktualizace: 6. 5. 2020

S ohledem na  současnou situaci a z ní vyplývající možnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 v pozdějším termínu, prodlužujeme termín pro zaslání výroční zprávy a zprávy auditora o hospodaření se státní dotací, jako podmínek spojených  s  poskytnutím státní dotace uvedených v Metodice, nejpozději do 3.8. 2020.