Informace pro distributory a výrobce léčivých přípravků s obsahem omamných a psychotropních látek týkající se zjednodušeného postupu při vydávání vývozního povolení na Filipíny

Vytvořeno: 5. 12. 2013 Poslední aktualizace: 5. 12. 2013

Dle sdělení Mezinárodního úřadu pro kontrolu omamných látek (INCB) byly členské státy v souvislosti s přírodní katastrofou na Filipínách vyzvány, aby pro účely urgentních dodávek léčivých přípravků s obsahem omamných a psychotropních látek přistoupily ke zjednodušené proceduře/zjednodušenému postupu při udělování povolení k vývozu těchto léčivých přípravků.

Na základě výše uvedeného hodlá Ministerstvo zdravotnictví ČR- Inspektorát omamných a psychotropních látek – do odvolání udělovat vývozní povolení zmíněných léčivých přípravků dle navrženého zjednodušeného postupu, tj. bez předložení souhlasu nebo dovozního povolení vydaného kompetentním orgánem Filipín a bez ohledu na odhad množství dovozu omamných nebo psychotropních látek stanovených orgány OSN na rok 2013/2014, tak jak tato povinnost vyplývá ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

 

Ing. Alena Ondroušková,

ved. Inspektorátu OPL