Informace o průběhu zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví) dne 9. prosince 2019 v Bruselu

Vytvořeno: 23. 12. 2019 Poslední aktualizace: 23. 12. 2019

Dne 9. prosince 2019 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, část zdraví. Radě předsedala finská ministryně zdravotnictví Krista Kiuru. Evropskou komisi zastupovali místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas a komisařka pro zdraví Stella Kyriakides. Delegaci ČR vedl dopoledne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a odpoledne náměstek ministra Filip Vrubel.

Po schválení pořadu jednání a bodů A začala Rada politickou rozpravou na téma „Ekonomika blahobytu – další kroky v investování do zdraví jako její klíčové součásti“. Ministryně a ministři v následné diskusi zdůraznili význam ekonomiky blahobytu pro společnost a nezbytnost holistického a multisektorového přístupu při její implementaci. Tématy diskuse byly duševní zdraví, stárnutí populace a digitalizace ve zdravotnictví. V oblasti duševního zdraví byl kladen důraz na prevenci, zvýšení informovanosti ve společnosti, včasnou detekci, odstranění stigmatizace pacientů a celoživotní péči včetně zapojení duševně nemocných do společnosti. Mnoho členských států (ČS) podpořilo přípravu nové EU strategie pro oblast duševního zdraví. Téma stárnutí populace bylo zmíněno v kontextu udržitelnosti evropského sociálního i ekonomického modelu, zdravého životního stylu, aktivního zapojení starších lidí do společenského života a zajištění dostupné zdravotní péče. ČS také podpořily připravovaný Evropský prostor zdravotnických dat, kladly důraz na výměnu dat, jejich bezpečnost a nutnost přizpůsobení zdravotních systémů novým technologiím. Následoval pracovní oběd na téma „EU v politice globálního zdraví“, v jehož rámci představila komisařka priority Evropské komise v oblasti globálního zdraví, tj. boj proti antimikrobiální rezistenci, zvýšení proočkovanosti populace a boj s rakovinou.

Odpolední politická diskuse proběhla k tématu „Evropská léková politika – posílená spolupráce a koordinace za účelem zlepšení přístupu k léčivům“. Ministři a ministryně se shodli na tom, že všechny ČS řeší v různém rozsahu a z rozdílných důvodů problémy s rostoucí nedostupností léků. Je důležité posílit vzájemnou spolupráci na úrovni EU, ale zároveň respektovat kompetence ČS v této oblasti.

V rámci bodu Různé informovalo FI PRES o stavu projednávání návrhu nařízení o hodnocení zdravotnických technologií a o odborných konferencích pořádných během finského předsednictví. Evropská komise podala zprávu o Stavu zdraví v EU a o implementaci nařízení o zdravotnických prostředcích. V závěru zasedání představilo Chorvatsko pracovní program svého předsednictví. Prioritami jsou celoživotní zdravotní péče, konkrétně onkologie a stárnutí populace, transplantace a darování orgánů, digitální výměna dat v oblasti zdravotnictví.