Informace o projektu Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným

Vytvořeno: 28. 3. 2018 Poslední aktualizace: 14. 7. 2020


Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným. Předmětem projektu je zavedení multidisciplinárního přístupu jako základní metody práce s duševně nemocnými. Nástrojem bude standardizace tohoto přístupu prostřednictvím vytvoření metodiky.

Projekt je součástí implementace principů Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz).

Bližší informace k projektu Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy