Informace o projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné

Vytvořeno: 11. 7. 2018 Poslední aktualizace: 11. 7. 2018


Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné (Podpora nových služeb).

Tento projekt je dalším ze šesti systémových projektů MZČR na podporu Reformy psychiatrické péče. Jeho cílem je pilotní ověření služeb multidisciplinárních týmů pro oblast pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, adiktologie, ochranné léčby v mimonemocničním prostředí a ambulancí s rozšířenou péčí.

Projekt implementuje do praxe principy Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz).

Bližší informace k projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné (Podpora nových služeb) jsou uvedeny v příloze č. 1.

 

Přílohy

Typ souboru: docx
Priloha_1_NS.docx (64,40 KB)