Informace o projektu Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

Vytvořeno: 21. 1. 2019 Poslední aktualizace: 14. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice. Cílem projektu je vybudování nového jednotného integrovaného komunikačního systému MZ ČR pro krajské hygienické stanice (KHS). Projekt přispěje k rozvoji základních registrů elektronického zdravotnictví, přispěje ke snížení fragmentace stávajících systémů veřejné správy v resortu zdravotnictví a umožní jasně definované a bezpečné propojení jednotlivých segmentů resortu a bezpečné a kontrolovatelné sdílení jejich dat.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy