Informace o projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné

Vytvořeno: 25. 9. 2017 Poslední aktualizace: 14. 7. 2020


Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné. Předmětem projektu je  přispět ke změně systému poskytování péče o duševně nemocné z převážně institucionálního modelu na převažující komunitní způsob. Nástrojem bude tvorba a posílení regionálních sítí péče, první kroky v transformaci nemocnic, nastavování nových způsobů financování péče a definice kvality péče.

Projekt implementuje do praxe principy Strategie reformy psychiatrické péče.

Bližší informace k projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy