Informace o postupech při vykazování a úhradě zdravotních služeb poskytnutých britským pojištěncům

Vytvořeno: 11. 2. 2021 Poslední aktualizace: 11. 2. 2021

Od 1. 1. 2021 se vzájemné vztahy řídí tzv. Výstupovou dohodou a rovněž Dohodou o obchodu a spolupráci. Výše uvedené Dohody i od 1. 1. 2021 zachovávají při poskytování a úhradě zdravotních služeb obdobné postupy, jaké platily v době členství UK v EU. Nedochází tedy k výrazným změnám v poskytování zdravotních služeb osobám pojištěným ve Velké Británii.

 

Přílohy