Informace o neformální videokonferenci ministrů zdravotnictví nahrazující zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví) dne 12. června

Vytvořeno: 2. 7. 2020 Poslední aktualizace: 16. 7. 2020

V pátek 12. června jednali ministři zdravotnictví členských států EU, pravidelné setkání se nicméně tentokrát nekonalo v Lucemburku. S ohledem na krizi COVID-19 jednali ministři prostřednictvím videokonference. ČR byla zastoupena Radkem Policarem, náměstkem pro legislativu a právo MZ. Komisi na jednání zastupovali Stella Kyriakides, komisařka pro zdraví, a Margaritis Schinas, komisař pro podporu evropského způsobu života. Jednání předsedal Tomislav Dulibič, náměstek chorvatského ministra zdravotnictví.

Tématem politické diskuse byl nový program EU4Health. V úvodu oba komisaři představili ambiciózní nový program a vyzvali členské státy ke spolupráci při implementaci navržených aktivit a tím ke zvýšení krizové připravenosti, dostupnosti léků a zdravotnických prostředků a podpoře zdravého způsobu života. Všechny členské státy přivítaly samostatný program zaměřený na zdraví i navrženou výši finančních prostředků (10,4 mld. EUR). Zároveň nicméně poukázaly na fakt, že v současném znění návrhu je nedostatečné zastoupení členských států v procesu rozhodování, stanovování priorit a ročních plánů. Vystupující také zdůrazňovali nutnost zachování současného nastavení kompetencí mezi ČR a EU. ČR sdílela stejné názory a navíc zmínila důraz na zavedení komitologie, stanovení priorit programu, jasných indikátorů a zodpovědností.

Druhým bodem jednání byla prezentace Vakcinační strategie Komise, v jejímž průběhu byly členské státy vyzvány k podpisu smlouvy zmocňující Komisi k jednání s výrobci vakcín ohledně budoucích dodávek v rámci EU. Jednotný postup na úrovni EU nyní neexistuje. Německo, Francie, Itálie a Nizozemí založily již dříve tzv. Inkluzivní vakcinační alianci, která s výrobci vyjednává o množství vakcín pro všechny členské státy. Iniciativa Komise tedy představuje paralelní postup. Mnoho vystupujících apelovalo na jednotu na úrovni EU a na dohodu mezi Aliancí a Komisí. Ve vystoupení ČR podpořila iniciativu na úrovni EU, ale zdůraznila, že je potřeba zajistit rozhodovací roli členských států v procesu vyjednávání, transparentnost a řádnou informovanost.

V rámci bodu Různé představilo Chorvatsko akce svého předsednictví a Německo plány na příští půl rok – předloží závěry Rady na téma „Ponaučení z pandemie“ obsahující posílení krizové připravenosti, zajištění dostupnosti léčiv a zdravotnických prostředků v EU, digitální zdraví, posílení EU na globální úrovni, posílení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Z legislativy bude projednávat návrh nařízení programu k EU4Health a hodnocení zdravotnických technologií. Očekává se také zveřejnění iniciativ Komise: Strategie pro léčivé přípravky a Akčního plánu boje proti rakovině.