Informace o možném posunu příjmu žádostí u výzev č. 99 a 100 IROP, o kterém bude rozhodnuto po jednání vlády s hejtmany dne 14. 6. 2021

Vytvořeno: 11. 6. 2021 Poslední aktualizace: 11. 6. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP informovalo potenciální žadatele výzev č. 99 „Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty“ a č. 100 „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb“ o plánovaném jednání vlády ČR s hejtmany, které se má uskutečnit v pondělí 14. června 2021.