Informace k uznané profesní kvalifikaci koordinátor dobrovolníků

Vytvořeno: 8. 3. 2016 Poslední aktualizace: 8. 3. 2016

 

Portál Národní soustavy kvalifikací zveřejňuje informace o profesních kvalifikacích, které jsou schválené a uplatnitelné na pracovním trhu ČR. Tento portál zmiňuje i profesní kvalifikaci „koordinátor dobrovolníků“.

Požadavky na tuto kvalifikaci jsou obecné, aby vyhovovaly pro činnosti koordinátorů v různých oblastech v gesci různých rezortů (př. MV, MK, MŽP, aj.), nejsou tedy zaměřeny přímo na problematiku zabezpečení způsobilosti koordinátora dobrovolníků v oblasti zdravotních služeb včetně požadavků na kvalitu a bezpečnost dobrovolnické činnosti v této specifické oblasti.

Z hlediska rezortu zdravotnictví nebyl kvalifikační ani hodnotící standard profesní kvalifikace koordinátora dobrovolníků připravován ve spolupráci s MZ ČR.

 

Absolvování zkoušky a získání osvědčení o profesní kvalifikaci koordinátora dobrovolníků je zcela na dobrovolné bázi. Poskytovatel zdravotních služeb toto osvědčení tedy nemusí požadovat jak pro koordinátory ve svém zdravotnickém zařízení, tak ani pro pracovníky externích dobrovolnických organizací, které dobrovolníky do zdravotnického zařízení vysílají.

Managementu poskytovatele zdravotních služeb proto doporučujeme zvážit, zda je pro dobrovolnickou činnost organizovanou v jejich zdravotnickém zařízení přínosné vyžadovat funkci koordinátora dobrovolníků a pokud ano, tak pro tuto funkci získání osvědčení o profesní kvalifikaci dle kvalifikačního a hodnotícího standardu uvedeného na webu registru Národní soustavy kvalifikací zde.

 

Problematiku kvality a bezpečí dobrovolnické činnosti v oblasti zdravotních služeb rozpracovává Akční plán „Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb/Zdraví 2020, který má v rámci svých úkolů řešit dlouhodobou koncepci a systém vzdělávání klíčových pracovníků pro dobrovolnický program ve zdravotnických zařízeních.