Informace k projektu Publicita REACT-EU v resortu zdravotnictví

Vytvořeno: 17. 8. 2023 Poslední aktualizace: 17. 8. 2023

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Publicita REACT-EU v resortu zdravotnictví (CZ.06.7.127/0.0/0.0/21_126/0017552), který je spolufinancován z EU a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt má za cíl zrealizovat komunikační kampaně na podporu zvýšení informovanosti o využití investičního nástroje REACT-EU v reakci na pandemii covid-19 v oblasti zdravotnictví. Cílem komunikační kampaně je informovat veřejnost o systému, přínosech, objemu zdrojů a využití investičního nástroje REACT-EU ve zdravotnictví.

Realizací projektu tak budou propagovány realizované projekty v rámci SC 6.1 REACT-EU.