Informace k dotačnímu programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS – projekty řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015

Vytvořeno: 31. 3. 2015 Poslední aktualizace: 31. 3. 2015

Celková výše dotace u jednotlivých projektů řešení problematiky HIV/AIDS  v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS  s uvedením konkrétní částky v jednotlivých položkách schválených k podpoře pro rok 2015, bude uveřejněna ihned po schválení poradou vedení Ministerstva zdravotnictví ČR.