Informace k auditu

Vytvořeno: 8. 2. 2023 Poslední aktualizace: 8. 2. 2023

U dotací, jejichž výše přesahuje 500 000 Kč (na projekt), je příjemce povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu (audit) ke každému podpořenému projektu v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2022 nezávislým auditorem nebo auditorskou společností, včetně projednání zprávy o revizi projektu nejvyšším orgánem právnické osoby. Termín pro zaslání zprávy nezávislého auditora o revizi projektu je 30. června 2023. Zprávu příjemce dotace předloží prostřednictvím systému Grantys (nezasílá se datovou schránkou!).

Postup vyplnění a odevzdání auditu:

  1. Po přihlášení do Grantysu v šedém poli rolováním zvolte výzvu, v rámci, které byl projekt předložen (HIV 2022).
  2. V sekci Projekty (na horní liště) vyberte projekt, u kterého chcete audit odevzdat.
  3. V sekci Zprávy v levém menu zvolte Audit (tlačítko Upravit).
  4. Do sekce Soubory v levém menu vložte dokument.
  5. Před odesláním uložte změny prostřednictvím tlačítka Uložit změny v levé části obrazovky.
  6. Dokument odešlete zeleným tlačítkem Odeslat (po odeslání již zprávu nemůžete měnit).